Kleuren omdraaien in de agenda

Salonhub 7.3 biedt de optie om extra kleuren toe te voegen aan de afspraken in de agenda. Vooralsnog ging dit door middel van het hoekje rechtsboven in de afspraak, maar vanaf nu is het ook mogelijk om deze twee kleuren om te draaien. Zo krijgt het hoekje de kleur van geen voorkeur (oranje), groen (persoonlijke afspraak), blauw (alternatieve werkzaamheden) en paars (zonder afspraak).

Kleuren omdraaien

Wanneer dit gewenst is, kan dit gemakkelijk worden ingesteld in de agenda. Klik rechtsboven in de agenda op de drie streepjes, om de weergave instellingen van de agenda te openen. Hier staat de optie kleuren omdraaien, zoals in het onderstaande voorbeeld is weergegeven:

Reguliere situatie:

In de planning van de behandeling (beheer – verkoop – behandelingen) is de kleur blauw meegegeven bij deze specifieke behandeling. Hierdoor wordt het hoekje rechtsboven blauw.

Kleuren omgedraaid:

Het hoekje wordt nu oranje (afspraak zonder voorkeur) en de afspraak zelf is nu de kleur die in de planning van de behandeling is ingesteld.

Let op! Wanneer de kleuren zijn ingesteld, worden de nieuwe kleuren alleen meegenomen in nieuwe afspraken. Dit wordt dus niet met terugwerkende kracht toegevoegd aan bestaande afspraken.

Kleuren wijzigen

Een kleur wijzigen kan alleen via beheer. Ga hiervoor naar beheer – verkoop – behandelingen en klik op de behandeling waar een kleur aan moet worden toegevoegd. Open vervolgens de planning en klik op het onderdeel binnen de planning. Wijzig vervolgens de kleur van dit onderdeel en klik op bewaar.

Andere kleuren inzetten

Er zijn verschillende situaties waarin het gemakkelijk kan zijn om de kleuren om te draaien. Het voornaamste doel is dat het overzicht biedt binnen de agenda. Hieronder staan enkele voorbeelden van situaties waarin de kleuren zijn ingezet.

Vrouwen en mannen

In dit voorbeeld hebben alleen de mannen en vrouwen behandelingen eigen kleuren gekregen. Zo is in het boekje nog wel te zien of het een persoonlijke afspraak betreft en geven de grote blokken aan of het om vrouwen of mannen gaat.

Kleurbehandelingen

In het bovenstaande voorbeeld hebben alleen kleurbehandelingen een eigen kleur. De andere behandelingen blijven dus groen en oranje, omdat hier geen kleur voor is ingesteld. Zo is direct duidelijk wie op welke momenten een kleurbehandeling uitvoert.

Abonnementen

Het is ook mogelijk om de behandelingen omtrent abonnementen duidelijker in beeld te brengen, zoals in het bovenstaande voorbeeld is gebeurd. De overige behandelingen kunnen dan de gebruikelijke kleuren houden.

 

Heeft dit artikel u geholpen?