Overzicht online afspreken

Binnen het beheer is het nu mogelijk om de online afspraken nog sneller te monitoren. Kies voor ‘Online afspraak’ binnen beheer en het overzicht wordt direct getoond. In dit overzicht staan allerlei statistieken die interessant zijn om in te zien of kunnen dienen bij het maken van bepaalde keuzes.

Aan de linkerzijde verschijnt een menu met een aantal opties.

Algemeen

Algemeen geeft een overzicht van de algemene statistieken. Denk hierbij aan het percentage online afspraken ten opzichte van het totaal aantal afspraken. Zo wordt direct duidelijk hoeveel van de afspraken online worden gemaakt.

De tweede rij geeft exact aan hoeveel mensen dit last minute hebben gedaan en hoeveel mensen prebooking een afspraak maken.

Onder deze statistieken staat het aantal gemaakte online afspraken per maand (staafdiagram) en het aantal gemaakte afspraken per jaar (golfdiagram) weergegeven.

Afspraken

De tweede optie in het menu aan de linkerzijde toont een lijst met de gemaakte afspraken. De periode kan linksboven geselecteerd worden. In het geval van een salon met meerdere filialen, kan er ook een keuze worden gemaakt tussen de filialen. Standaard staat deze optie op alle salons, waardoor dus alle afspraken getoond worden.

De optie trends gaat wat meer de diepte in. Hier wordt getoond hoeveel dagen er zit tussen het maken van de afspraak en wanneer de afspraak daadwerkelijk plaatsvindt. Zo zie je direct of men op het laatste moment een afspraak bij de salon maakt.

De tweede rij geeft aan op welk tijdstip de meeste afspraken worden gemaakt. Het gaat dus niet om het tijdstip van de afspraak zelf,  maar het tijdstip waarop de afspraak is gemaakt.

Onder deze statistieken staan de populairste behandelingen in de vorm van een staafdiagram. Daaronder wordt het gemiddelde aantal vervolgafspraken getoond. Hiermee kan worden afgelezen hoeveel afspraken men maakt na de eerste afspraak.

Aan de rechterzijde wordt overige informatie getoond. Slagingspercentage, geslacht, voorkeur voor werknemer en vanaf welk apparaat ze de afspraak hebben gemaakt.

Zwarte lijst

Mocht het onverhoopt voorkomen dat iemand op de zwarte lijst is beland en geen afspraken meer mag maken, wordt deze weergegeven op deze pagina.

Apparaten

De laatste optie in het menu aan de linkerzijde geeft een overzicht van de apparaten die worden gebruikt. Dit wordt geduid door middel van percentages. Zo kan er worden gekeken naar het aantal afspraken die via de pc of via een telefoon worden gemaakt. Daarnaast wordt hier aangegeven via welk besturingsysteem dit is gebeurd.

Bovenin deze pagina kan er worden gekozen om welke weg het gaat, wanneer een salon bijvoorbeeld ook in Dé Kapper App staat.

Code voor de website

Binnen algemeen staat aan de rechterzijde van het scherm de optie om de code te genereren voor op de eigen website. De code kan worden gegenereerd om vervolgens op de website geplaatst te worden. Wanneer de code rechtstreeks naar de webdesigner moet worden verzonden, kan er voor de optie ‘verstuur code’ worden gekozen.

Dé Kapper App delen en promoten

Wanneer de salon ook op Dé Kapper App staat, is het natuurlijk slim om deze optie met de klanten te delen. Het gemak van Dé Kapper App zal het aantal online afspreken doen verhogen.

Het promoten van Dé Kapper App kan gemakkelijk door gebruik te maken van de downloadlinkjes voor Apple en Android of de QR code. Dit zijn de drie aangeduide knopjes:

Geen tijd om zelf aan de slag te gaan met promotiemateriaal? Geen probleem. Via het linkje ‘Kapper.online‘ kan er direct materiaal gedownload worden. De afmetingen zijn aangepast voor verschillende sociale media kanalen.

Heeft dit artikel u geholpen?