Prepaid bedrag abonnement aanmaken verkopen afboeken

Aanmaken prepaid bedrag

Ga naar beheer – verkoop – abonnement en klik linksboven op de knop nieuw abonnement.

Vul de naam van het abonnement in zodat deze eenvoudig te vinden is, bijvoorbeeld 300 waarde abonnement. Vul de verkoopwaarde in en geef aan wat het verkoopbedrag zal zijn. Vervolgens is automatisch zichtbaar of er al dan niet een korting wordt gegeven en ter waarde van welk bedrag.

Geef aan wat de looptijd is van het abonnement, onbeperkt enkele maanden of tot 2 jaar na afloop. Geef vervolgens bij een beperkte looptijd aan wat er komt te vervallen. Dit kan alleen de gegeven korting zijn of bijvoorbeeld het hele resterende bedrag.

Wordt er gekozen voor, het resterende bedrag vervalt, dan is er nog de mogelijkheid om een respijt periode toe te voegen waarmee een verlenging kan worden gegeven. De keuze bestaat dan uit tot 7, 14, 21 dagen tot een maand.

Tabblad salons is voor filiaalbedrijven, hier kan gekozen worden voor welke salons dit abonnement geldt. Bij één salon kan je deze stap overslaan omdat standaard alle salons zijn geselecteerd.

Prepaid gebruiken binnen meerdere salons

Voor filiaalbedrijven kan er worden gekozen voor welke salons dit abonnement geldt. Bij één salon kan deze stap worden overgeslagen, omdat standaard alle salons zijn geselecteerd.

Verkopen prepaid bedrag

Ga naar kassa kies de medewerker naam, klantnaam en klik op de knop abonnement links in het scherm. Rechts kan het desbetreffende te verkopen abonnement gekozen worden. Kies vervolgens voor een betaalmethode en bevestig als voldaan.

Let op: wanneer er ook meteen een bedrag voor de huidige behandeling afgeboekt moet worden dan is het van belang de hieronder beschreven afboeken prepaid stappen te volgen.

Afboeken prepaid bedrag

Ga naar kassa kies de medewerker naam, klantnaam en klik op behandeling links in het scherm. Kies de behandeling die afgeboekt moet gaan worden van het reeds aanwezige prepaid tegoed (zichtbaar onder de klantnaam in het kassascherm). Na de keuze van de desbetreffende behandeling, wordt bij voorbaat al een bedrag in mindering gebracht (zichtbaar onder de klantnaam in het kassascherm) op het actuele abonnement saldo. Hierover kan men dan bijvoorbeeld direct de klant informeren.

Let op! Klik vervolgens voor de knop abo boven in het kassascherm. Het behandeling bedrag zal vervolgens verlaagd worden tot 0,- euro. Of tot het bedrag dat het huidige saldo van het prepaid tegoed toelaat. Kies vervolgens voor betaalmethode contant en bevestig als voldaan.

Ga terug naar Salonhub instructie overzicht.

Heeft dit artikel u geholpen?

Gerelateerde artikelen