Uiterlijk update 7.0

Tijdens de laatste update van Salonhub heeft ook het uiterlijk een opfrisser gekregen. In dit artikel worden deze veranderingen in het kort getoond en behandeld.

Beheer ‘Algemeen’ is aangepast

Deze pagina beschikt nu over het laatste nieuws. Dit kan belangrijke informatie bevatten wat betreft onderhoud, updates of nieuwe functies. Wanneer we een nieuwe functie hebben doorgevoerd, zal de melding zichtbaar zijn op deze pagina.

Aan de rechterzijde staat de nodige informatie wat betreft het account. Ook staan hier onze support mogelijkheden, inclusief een linkje naar onze support pagina.

Daarnaast is het bekende vraagteken naar de rechter bovenhoek verhuisd. Wanneer hierop geklikt wordt, is ook de klantnaam zichtbaar, zoals in de onderstaande afbeelding is weergegeven. De klantnaam is handig wanneer er contact wordt opgenomen met onze support.

Uitloggen is verplaatst

Uitloggen is in deze versie verhuisd naar het menu. Wanneer linksboven in het scherm op beheer of de naam van de salon wordt gedrukt, verschijnt het onderstaande keuze menu. Aan de onderzijde staat nu de optie ‘uitloggen’.

Let op! Dit hoeft niet ter afsluiting van de dag te gebeuren. Wanneer de dag erna Salonhub weer gebruikt dient te worden, is uitloggen niet wenselijk. Wanneer er niet wordt uitgelogd, kan de dag erna zonder inloggen weer gebruikgemaakt worden van Salonhub.

Heeft dit artikel u geholpen?