Vaak voorkomende kasopmaak issues

  • Stel er is een kastekort van 50 euro en het is onvindbaar. Het kastekort wordt geaccepteerd en de opmaak is opgeslagen. Als er om wat voor reden dan ook toch een verklaring is dan kan de zojuist gedane kasopmaak weer worden verwijderd door met de rechtermuisknop op het woord ‘kasopmaak’ te tikken bij het tabblad Kassa. Dit verwijderen is mogelijk totdat er een nieuwe bon is aangeslagen, daarna is de kasopmaak niet meer te wijzigen.
  • Stel er is een kastekort van 50 euro en deze is geaccepteerd en opgeslagen en de volgende dag is dat pas bekend. Dan zal er de volgende dag een kasoverschot zijn van 50 euro. Per saldo over beide dagen bekeken is er dan geen verschil.
  • Probeer zoveel mogelijk het bedrag aan te houden dat Salonhub adviseert om af te storten.. Probeer het niet te ingewikkeld te maken door elke dag op een vast saldo uit te komen. Laat Salonhub het werk doen, stort het geadviseerde bedrag af door dit in de kluis te doen bijvoorbeeld, verstop de kassalade en u kunt de volgende dag gelijk weer van start.
  • Er is per abuis een bon die gepind is aangeslagen op contant. Dit is geen enkel probleem voor de kasopmaak. Pin en contant zijn communicerende vaten. Als het pinsaldo bijvoorbeeld 50 euro hoger is dan Salonhub verwacht, dan snapt Salonhub dat er 50 euro minder aan contant is.

 

Ga terug naar Kassa basis instructie overzicht.

Heeft dit artikel u geholpen?

Gerelateerde artikelen