Wijzigingen opbouw verlof in 2023

De nieuwe CAO voor het kappersbedrijven heeft een aantal wijzigingen ten opzichte van de CAO die hiervoor werd gebruikt. Dit heeft invloed op de opbouw van verlofuren en ook op het inleveren van verlofuren bij ziekte.

Deze wijzigingen worden met de nieuwe update uiterlijk voor 1 februari 2023 doorgevoerd. De verlofuren worden gewijzigd naar de maatstaven van de nieuwe CAO. In sommige gevallen betekent dit dat er in februari na de update een verandering ontstaat in het aantal verlofuren. De correcte opgebouwde verlofuren volgens de nieuwe CAO wijken dan af ten opzichte van de verlofuren van de oude CAO zoals deze in januari vermeld worden.

De verlofuren worden na de update opnieuw bijgewerkt. Het is aan te bevelen dit goed met de medewerkers te bespreken, om miscommunicatie over verlofuren te voorkomen.

De belangrijkste wijzigen zijn:

  • De werknemer, die zich in een kalenderjaar niet ziek meldt, heeft recht op 1 extra vakantiedag. Dat waren twee vakantiedagen.
  • De werknemer die zich in een kalenderjaar één maal ziek meldt, krijgt één vakantiedag minder dan normaal. Vanaf 1 januari 2023 geldt dat bij een tweede ziekmelding 1 vakantiedag vervalt. Het aantal vakantiedagen dat vervalt kan vanaf 1 januari 2023 maximaal 2 per jaar bedragen. Dat waren vier.
  • De opbouw voor  werknemers qua leeftijd komt te vervallen. Medewerkers houden wel recht op extra vakantiedagen in verband met het aantal jaren dat zij bij de werkgever in dienst zijn, zie artikel 7.1 onderdeel b & c in onderstaand artikel. De opgebouwde uren in de jaren tot en met 2022 worden bevroren en kunnen in 2023 worden gebruikt.
  • Lees hier de volledige tekst van de CAO.
Heeft dit artikel u geholpen?