Betalen via betaalverzoek activeren en instellen

Binnen Salonhub is het mogelijk om klanten door middel van een betaalverzoek een bon te laten betalen. Wanneer deze functie wordt gebruikt, zal er een mail worden gestuurd naar de desbetreffende klant, waarmee hij of zij alleen via een betaallink van iDEAL direct kan betalen voor de behandeling of product.

Betalen via betaalverzoek activeren

Wanneer betalen via betaalverzoek nog niet als optie wordt weergegeven binnen de kassa, is dit gemakkelijk te activeren binnen het beheer. Ga naar Beheer – Betalingen en klik in het submenu op salons. De betaalmethoden worden direct getoond en door het vinkje voor betaalverzoek te zetten en vervolgens op bewaar te klikken, is deze methode toegevoegd aan de kassa.

Mollie account koppelen

Om klanten middels een betaalverzoek te laten betalen, zal er een Mollie account van het bedrijf gekoppeld moeten worden aan Salonhub.

Nog niet in het bezit van een Mollie account? Doorloop eerst dit stappenplan.

Wanneer er al wel een Mollie account aangemaakt is, kan er binnen Salonhub gemakkelijk een koppeling worden gemaakt. Ga naar Beheer – Betalingen en klik vervolgens op koppelingen.

Klik op + mollie connect koppelen en login bij Mollie. De koppeling wordt nu goedgekeurd. Wanneer dit zover is, zal Salonhub de optie bieden om (eventueel meerdere) filialen te koppelen.

Overige instellingen Mollie

Binnen Mollie zijn er enkele instellingen die goed ingesteld moeten worden. Denk hierbij de digitale verificatie van een paspoort of ID kaart en het goed verwerken van de bankgegevens. De digitale verificatie van een paspoort gaat eenvoudig en veilig via het systeem van Mollie.

Daarnaast kan ook de frequentie van uitbetalen worden ingesteld. In het onderstaande voorbeeld is ingesteld dat er dagelijks wordt uitbetaald. Deze frequentie kan eenvoudig worden aangepast.

Filiaal of filialen koppelen

Wanneer er sprake is van meerdere filialen, met verschillende KVK nummers, moeten deze los worden gekoppeld aan Mollie. Op deze manier zullen de geldstromen naar verschillende IBAN nummers leiden.

Er kunnen ook meerdere salons aan één Mollie account worden gekoppeld. In dit geval gaat het bijvoorbeeld om verschillende filialen die naar één IBAN nummer moeten leiden. In dat geval maakt Mollie wel onderscheid in de filialen, maar komt alles op dezelfde rekening terecht.

Mollie gekoppeld, maar werkt het nog niet?

Het kan zijn dat Mollie binnen Salonhub goed staat ingesteld en de betaalverzoeken via de kassa kunnen worden verzonden naar de klant, maar de klant deze nog niet kan betalen. Er wordt een melding weergegeven dat het betaalverzoek niet kan worden gevonden. In dit specifieke geval, kunnen dit de oorzaken zijn:

  • Het websiteprofiel is door Mollie nog niet geaccepteerd: in dit geval is het verstandig om contact op te nemen met Mollie. Zij kunnen zien welke onderdelen nog niet volledig of correct zijn aangeleverd of ingevuld.
  • De contactgegevens binnen Mollie komen niet overeen met de contactgegevens in Salonhub: binnen beheer – tabblad salons staan de contactgegevens, zoals deze ook in Mollie behoren te staan. Als bijvoorbeeld de telefoonnummers niet overeenkomen, werken de betaalverzoeken nog niet.

Wanneer bovenstaande het geval is, krijgt de klant dus wel een betaalverzoek in de mail, maar zien ze bij een poging deze te voldoen, de onderstaande melding.

Transactiekosten betalen of laten betalen?

Wanneer Salonhub en Mollie succesvol aan elkaar gekoppeld zijn, kan er gemakkelijk gebruik worden gemaakt van de nieuwe betaalfunctie. De uitleg over het gebruik van de betaalverzoeken staat in dit artikel.

Er zijn echter wel kosten verbonden aan het gebruik van betaalverzoeken. Mollie rekent € 0,29 per verwerkte transactie. Daarnaast rekent Salonhub € 0,10 per verwerkte transactie.

Er kan een keuze worden gemaakt wie deze transactiekosten moet betalen. Standaard wordt dit gedaan door de salon en worden de kosten in mindering gebracht bij het bedrag wat op de rekening van de salon terechtkomt.

Als alternatief is dat de klant deze kosten betaalt. Hierdoor wordt per transactie € 0,39 automatisch opgeteld op het te betalen bedrag.

Binnen Beheer – Betalingen en vervolgens Salons kan er gekozen worden voor online betalingen. Hier kan een keuze gemaakt worden tussen de twee bovenstaande scenario’s:

Betaalverzoeken binnen de rapportage

Uiteraard worden de betaalverzoeken ook verwerkt binnen de rapportage. Zo zijn de volbrachte betaalverzoeken zichtbaar op de kasstaat.

Daarnaast biedt kassabonnen ook nog een lijst met openstaande bonnen. Via dit overzicht kan een betaalverzoek worden verzonden, zoals in het onderstaande voorbeeld wordt gedaan:

Betalen via betaalverzoek

Wanneer de bovenstaande stappen zijn doorlopen, kan het betalen door middel van een betaalverzoek direct worden gebruikt. In dit artikel staat precies hoe dit in zijn werk gaat.

Heeft dit artikel u geholpen?