Medewerker aanwezig en afwezig melden

Aanwezig melden

Via salon – team – werkrooster kan bij aanwezig melden een medewerker extra worden ingepland.

 • Extra uren
 • Inhalen opgenomen uren
 • Inlenen van een andere salon (filialen functie)
 • Wisseldienst (ook wel compensatie uren genoemd)
 • Therapeutisch werken
 • Training volgen (conform CAO regeling)
 • Overwerk met 25% toeslag
 • Overwerk met 100% toeslag
 • Volgens rooster

Afwezig melden

Ga naar salon – team – kies medewerker naam en kies onderin voor afwezig melden. Tik hier op het plus teken.

Kies uren, wanneer een medewerker bijvoorbeeld eerder naar huis gaat dan het geplande basis rooster aangeeft. Daarnaast is een dag of meerdere dagen als optie beschikbaar. Deze laatste is uiteraard voor het snel aangeven van een hele vakantie periode.

Let op! Wanneer er een feestdag volgens CAO tussen de vakantie periode valt. Plan dan vakantie tot aan deze dag en vanaf de dag erna. Doe je dit niet, dan kloppen de ingehouden uren na urenregistratie niet.

Feestdagen volgens CAO worden automatisch juist verrekend, wanneer deze zijn ingevoerd via beheer – salons – openingstijden – gesloten.

Vul altijd een beschrijving in, dit is ter controle achteraf.

Kies een reden en hier worden alle CAO verlof redenen weergegeven:

 • Snipperuren
 • Uitlenen aan andere salon
 • Alternatieve werkzaamheden (er worden geen uren ingehouden)
 • Wisseldienst (uren ter compensatie)
 • Ziekte (CAO regels worden toegepast)
 • Ondertrouw, 1 dag max 10 uren
 • Sluiten samenlevingscontract, 1 dag max 10 uren
 • Huwelijk, eigen, 2 dagen max 20 uren
 • Huwelijk, directe familie, 1 dag max 10 uren
 • Bevalling van echtgenote, 2 dagen max 20 uren
 • 12,5 jarig jubileum, 1 dag max 10 uren
 • 12,5, 25, of 40 jarig huwelijk, eigen, 1 dag max 10 uren
 • 25, 40, 50 of 60 jarig huwelijk, directe familie, 1 dag max 10 uren
 • Overlijden directe familie, 1 dag max 10 uren
 • Begrafenis directe familie, 1 dag max 10 uren
 • Dokters of tandartsbezoek, redelijke tijd max 4 uren
 • Bezoek medisch specialist, 1 dag max 10 uren
 • Vakexamen, 1 dag max 10 uren
 • Verhuizing, 1x per jaar, 1 dag max 10 uren
 • Vakbondsverlof, 10 x per jaar 1 dag max 10 uren
 • Overlijden partner of kind, tijd tussen overlijden en begrafenis
 • Nieuwe baan zoeken, een halve dag per week vanaf het moment dat de werkgever het dienstverband opzegt.

  Het is verstandig om in deze laatste gevallen dit met de medewerker te bespreken en indien gewenst handmatig te beperken via de uren registraties.

  1) Er staan in de CAO geen richtlijnen wat redelijk is, maar Salonhub gaat er bij het berekenen van uit dat een bezoek aan de huisarts of de tandarts redelijkerwijs nooit langer dan een dagdeel van 4 uur duurt.

  2) Salonhub weet natuurlijk niet of het een herexamen betreft, wat voor eigen rekening van de medewerker is. In het geval van een herexamen dient de medewerker een snipperdag te nemen.

  In een aantal gevallen zal Salonhub geen maximum hanteren, omdat het niet mogelijk is om het maximum automatisch te berekenen, of omdat het in overleg is met de medewerker.

  Afwezig melden meerdere filialen

  Wanneer een medewerker een basisrooster heeft bij twee of meer filialen, hoeft er niet afzonderlijk per salon een afwezigheid gemeld te worden. Dit kan in een van de salons en wordt uiteindelijk goed berekend in beide verlofkaarten.

Onbetaald verlof

Als een medewerker voor langere tijd onbetaald verlof opneemt, dan kan het beste nieuwe basisroosters aangemaakt worden.

Ga naar Team en tik op de naam van de medewerker. Tik op basisrooster wijzigen en kies de datum dat het verlof ingaat. Links boven vinkje vast rooster uit en bewaar. Vervolgens klik je nogmaals op de “+” om nog een nieuw basisrooster aan te maken. Kies de datum dat de medewerker weer begint en voer het geldende rooster in. Op deze wijze kost het de medewerker geen verlofuren, maar worden ook geen onterechte verlofuren opgebouwd.

Bekijk ook het artikel over de medewerker verlofkaart.

 

Heeft dit artikel u geholpen?

Gerelateerde artikelen