Online afspraak website widget code

De code

Zorg dat de onderstaande code op de juiste manier in de website wordt verwerkt. Dan zal de widget ook het beste functioneren. De widget is responsive en zweeft (indien goed geplaatst) boven de eigen website. Op een mobiel apparaat zal de widget schermvullend worden weergegeven. Tevens is de widget een Progressive Web App (Android). En ook op iPhone kan de widget bijvoorbeeld op  het beginscherm geplaatst worden.

Let op! Plaats de widget zoals op deze pagina is omschreven om hem op de juiste manier te laten functioneren. Afwijken in de code kan ervoor zorgen dat een gedeelte of zelfs de gehele widget niet goed werkt.

<!doctype html>

<html>
<head>
<!– Plaats deze code in de header van uw site –>
<script>
var script = document.createElement(‘script’);
script.setAttribute(’type’,’text/javascript’);
script.setAttribute(‘defer’,’defer’);
script.setAttribute(‘src’,’//widget.salonhub.nl/a/i.js’);
document.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(script);
</script>
<!– Einde –>
</head>
<body>
Maak een online afspraak:
<!– Plaats een of meerdere van de onderstaande links op uw pagina –>
<ul>
<li>
<a href=”#salonhub-create-client:demo-salon:test”>Salonhub TEST</a>
</li>
</ul>
</body>
</html>

Een keuzemenu of dropdown menu

<!doctype html>
<html>
<head>
<!– Plaats deze code in de header van uw site –>
<script>
var script = document.createElement(‘script’);
script.setAttribute(’type’,’text/javascript’);
script.setAttribute(‘defer’,’defer’);
script.setAttribute(‘src’,’//widget.salonhub.nl/a/i.js’);
document.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(script);
</script>
<!– Einde –>
</head>
<body>
<!– Plaats deze code op uw pagina –>
<form action=”#salonhub-create” data-client=”demo”>
<select name=”salon”>
<option>Kies salon…</option>
</select>
<button type=”submit”>Start</button>
</form>
<!– Einde –>
</body>
</html>

Zie ook de widget plaatsen voor Facebook.

Heeft dit artikel u geholpen?

Gerelateerde artikelen