Betaald ouderschapsverlof verwerken

De huidige regelgeving bepaalt dat er 9 weken verlof achtereen opgenomen kan worden, maar dit ook verspreid mag worden over een periode van maximaal 26 weken.

Hoe te verwerken in Salonhub?

Binnen Salonhub kan de medewerker via team – naam medewerker – afwezig melden de desbetreffende medewerker afwezig worden gezet. De reden die hiervoor gebruikt wordt is alternatieve werkzaamheden, zoals in de afbeelding hieronder is weergegeven.

Op deze wijze blijft de opbouw van de verlofuren in tact en worden er geen verlofuren verrekend op de verlofkaart van de medewerker in kwestie.

Bekijk voor de volledige uitleg van deze regelgeving de website van het UWV.

Heeft dit artikel u geholpen?

Gerelateerde artikelen