Exporteer kasstaat naar boekhoudpakket

Bij het tabblad Rapportage – Kas – Kasstaat is de link met de boekhouding te vinden. Hier staat namelijk de omzet verdeeld over verschillende tariefgroepen, de uitgaven, de PIN, het af te storten bedrag en bijvoorbeeld ook de af- ten toename van abonnementen.

Deze kasstaat kan geëxporteerd worden per week, maand of kwartaal. De export is opgemaakt als een CSV bestand waarbij steeds dezelfde gegevens in dezelfde kolom worden geplaatst.

Voor een correcte export is het belangrijk dat de instellingen goed staan. Ga hiervoor naar Beheer – Instellingen – Financieel. Hier kunnen de grootboeknummers ingevuld worden en indien gewenst ook een kostenplaats indien het om meerdere filialen gaat.

Tip: vul alle grootboeknummers in, ook al gaat het niet voor jouw salon op, bij de export kom je ze altijd tegen met de import in je boekhoudpakket.

Voorbeeld: Er komt geen omzet behandelingen met 0% BTW voor en logischerwijs denk je dat je geen grootboeknummer hoeft in te vullen bij “Omzet behandelingen 0%“, vul hier dan 0000 in. Dan weet je zeker dat je altijd een volledige export hebt en er niks tussen wal en schip valt.

De BTW codes die je hier in kunt vullen zijn de BTW codes inclusief BTW, overleg dit met de boekhouder.

Wil je meer weten over het exporteren en importeren voor Exact Online kijk dan hier.

 

Heeft dit artikel u geholpen?

Gerelateerde artikelen