Loskoppelen/ verwijderen centrale productdatabase

Zelf bijhouden van een merk

Als de producten liever door de salon zelf bijgehouden worden kan de salon losgekoppeld worden van de centrale productdatabase. Let op! Een merk kan maar eenmaal aan een account toegevoegd worden. Nadat de salon niet meer met een bepaald merk met de centrale productdatabase mee doet, kan dit niet meer ongedaan gemaakt worden. Dit houdt in dat het merk ook op een later tijdstip niet meer toegevoegd kan worden. Er is geen weg terug. Ga naar Beheer-Verkoop-Producten en selecteer het merk dat losgekoppeld moet worden

  • Tik boven op Wijzig
  • Selecteer dan stop automatisch bijwerken
  • Vink aan: Ik weet het zeker en kies voor verwijder

  • De slotjes zijn nu verdwenen en het merk kan bewerkt worden

Verwijderen van merk

Nadat je de stappen van hierboven hebt doorlopen moeten eerst alle producten per categorie verwijderd worden.

  • Selecteer een categorie en vink links boven in de grijze balk het checkboxje aan. Hiermee selecteer je alle producten in deze categorie. Verwijder daarna door op het prullenbakje te tikken.
  •  Selecteer de categorie die nu geen producten meer bevat en tik boven nogmaals op wijzig. Nu kan de categorie verwijderd worden.

 

  •  Ga door totdat alle producten en categoriën verwijderd zijn
  • Als laatste selecteer nogmaals het merk en klik boven op wijzig, klik op het tandwieltje en het merk kan verwijderd worden.
Heeft dit artikel u geholpen?

Gerelateerde artikelen