Medewerkers prestaties rapportage

Bij Rapportages – Medewerkers – Prestaties zijn diverse resultaten te vinden van medewerkers in een bepaalde periode.

Let op! Deze prestaties zijn alleen correct en betrouwbaar wanneer de urenregistraties zijn bijgewerkt.

De rapportage start standaard met de actuele week. Linksboven kan de gewenste periode geselecteerd worden.

Productiviteit (omzet en waarde)

Alle berekeningen zijn inclusief BTW.

Productief
De eerste kolom Productief % geeft weer hoe er gepresteerd is ten opzichte van het ingegeven hoogst haalbare doel die de medewerkers per uur als doelstelling hebben.

Deze doelstelling is in te stellen via Beheer – Algemeen – Medewerkers – Doelstelling per uur.

100% staat gelijk aan de doelstelling. Medewerkers die minder hoeven om te zetten kunnen bijvoorbeeld een doelstelling krijgen van 80%. Dit is (nog) niet in te stellen in Salonhub.

Waarde per uur
De tweede kolom Waarde per uur geeft weer hoeveel de medewerker per aanwezig uur omgezet heeft. De waarde bestaat uit behandelingen en verkoop. Deze waarde is het meest eerlijke getal. In het geval van bijvoorbeeld abonnementen of prepaid wordt de waarde van de behandeling voor de gegeven korting meegenomen in de berekening. Indien er geen prepaids of abonnementen zijn is deze kolom gelijk aan de kolom Omzet per uur.

Waarde
De kolom Waarde geeft de totale omzet weer van de behandelingen en verkoop en berekent dit ook voor korting van abonnementen of prepaids.

Omzet per uur
De kolom omzet per uur is de daadwerkelijk afgerekende omzet behandelingen en verkoop per gewerkt uur.

Omzet
De kolom omzet is de totale omzet van de afgerekende behandelingen en verkoop.

Productiviteit (tijd)

Productief
Dit percentage is de vulling van de agenda in tijd per medewerker. Het percentage wordt samengesteld uit alle afspraken en losse vakjes die in de agenda zijn gezet van het type geen voorkeur (oranje), persoonlijk (groen), en binnenloper zonder afspraak en voorkeur (paars).

Aanwezigheid
Bij aanwezigheid vind je het percentage gewerkte uren ten opzichte van het basisrooster.

Aanwezig aantal uren
Het daadwerkelijk aantal gewerkte uren in de geselecteerde periode. Ook te gebruiken om te bekijken hoeveel uren er ingezet zijn in een geselecteerde periode.

FTE
FTE staat voor fulltime-equivalent. Het is een rekeneenheid waarmee de omvang van de personeelssterkte kan worden uitgedrukt. Eén fte is een volledige werkweek van 38 uren volgens CAO. Een functie van 0,6 fte bijvoorbeeld is – uitgaande van een werkweek van 38 uur – een functie van 0,6 x 38 = 22,8 uur

Tijdverdeling aanwezig

In deze tabel is per medewerker te vinden uit wat voor type afspraken de vulling in de agenda bestond. Uit deze informatie is bijvoorbeeld te halen of een medewerker veel persoonlijke klanten heeft of opbouwt. Ook zijn de alternatieve werkzaamheden te vinden (mits blauw aangegeven in de agenda). Als een medewerker bijvoorbeeld in een periode een lagere omzet per werkuur heeft gehaald, maar wel veel alternatieve werkzaamheden heeft verricht dan is de lagere omzet per werkuur verklaarbaar.

Ook is te zien hoeveel lege tijd een medewerker in een periode had.

Heeft dit artikel u geholpen?

Gerelateerde artikelen