Stoelverhuur Inrichten

Stoelverhuur

Salonhub heeft ondersteuning voor stoelverhuur. Bij stoelverhuur heeft u naast medewerkers of in plaats van medewerkers ZZP-ers welke betalen voor het gebruik van uw salon. Registratie van productgebruik maakt voor stoelverhuur een belangrijk onderdeel uit. De verhuurder koopt namelijk producten in en gebruikte producten worden in rekening gebracht bij de stoelhuurder.

Het is niet mogelijk om zelf in Salonhub aan te geven dat er sprake is van stoelverhuur. Neem contact op en wij activeren deze mogelijkheid voor u. Indien ingesteld dan kan er vervolgens bij medewerkers worden aangegeven dat het om een stoelhuurder gaat. Bij behandelingen kunnen een of meerdere producten worden gekoppeld en bij producten kan worden aangegeven welk inkooppercentage van toepassing is.

Medewerker

Ga naar Instellingen, het tabblad Medewerkers en open de medewerker kaart. Pas bij Werkverband het type aan naar Stoelhuurder.

Een stoelhuurder is ZZP-er en heeft andere afspraken waardoor de toepassing van de CAO niet van toepassing is en er geen verlofuren worden opgebouwd. Er is dan ook geen verlofkaart beschikbaar voor stoelhuurders. Echter de registratie van uren zelf in Salonhub zal over het algemeen op CAO beschrijving gebaseerd zijn.

Producten

Elk door de stoelhuurder gebruikt product of gedeeltelijk gebruikt product zal in rekening gebracht worden op basis van de bij het product vermelde inkoopprijs.

Let op! De inkoopprijs van een product wordt altijd opgegeven exclusief BTW. De stoelhuurder betaald uiteraard altijd inclusief BTW.

Het is mogelijk om per product, of per productgroep een inkooppercentage op te geven. Standaard staat dit percentage op 100% en moet de volledige inkoopprijs door de stoelhuurder betaald worden, maar kan zowel omhoog als omlaag aangepast worden. Bij een percentage boven de 100% zal de stoelhuurder meer betalen zodat de verhuurder een compensatie krijgt voor het regelen van de inkoop. Maar het is ook mogelijk om een percentage onder de 100% in te stellen. Bijvoorbeeld als de verhuurder een korting op de inkoopprijs heeft bedongen bij de fabrikant kan hij een gedeelte van die korting doorgeven aan de stoelhuurders.

U kunt niet alleen het inkooppercentage per product aanpassen, maar ook voor een complete productgroep in één keer. Selecteer de productgroep en klik op de knop Wijzig. U kunt dan op dezelfde wijze het inkooppercentage voor de hele groep aangepassen.

Behandelingen

Bij sommige behandelingen wordt er gebruik gemaakt van producten, zoals bijvoorbeeld een kleuring of shampoo. Meestal wordt voor deze producten eengezamelijke fles, pot of tube gebruikt. Ook voor deze behandelingen wordt hetgebruik automatisch bijgehouden.

Als u de behandeling opent dan zie u een tabbladGebruik. Hier kunt u één of meerdere producten koppelen aan een behandeling.Tevens kunt u aangegeven wat er aan verbruik moet worden geregistreerd.

Bij een basis kleurbehandeling bijvoorbeeld zal waarschijnlijk een tube verf voor 100% worden gebruikt. Maar voor een activator bijvoorbeeld zal het niet meer zijn dan een bepaald percentage van dit product. Bijvoorbeeld wanneer 60 ml wordt gebruikt uit een verpakking van 1000 ml dan zal een verbruik percentage van 6% van toepassing zijn.

Registratie productverbruik

Er zijn drie soorten productgebruik welke geregistreerd worden.Twee daarvan zijn geheel automatisch, de derde moet handmatig gedaan worden.

1. Verkoop producten

Als een product verkocht wordt aan de klant, dan zal dit automatisch geregistreerd worden als gebruik.

2. Behandelingen

Als een behandeling gebruik maakt van producten dan zal dit automatisch worden geregistreerd zodra de behandeling in de kassa wordt aangeslagen.
Bij samengestelde behandelingen kunt u aangeven per onderdeel en gebruikt product welke medewerker de inkomsten en kosten toegewezen moet krijgen.

3. Eigen voorraad

Als u een product uit de gezamelijke voorraad haalt voor eigen gebruik dan moet u dit zelf handmatig registeren. U kunt dit doen bij Voorraad. Klik op de knop Stoelhuurder gebruik en kies het product en geef het aantal op.

Rapportage

Bij het tabblad Rapportage is een stoelhuur overzicht toegevoegd. Bij alle medewerkers wordt weergegeven welke stoelhuurders inkomsten hebben gehad, de kosten, uit te betalen en af te dragen BTW.

Door te kiezen voor een individuele medewerker wordt een individueel overzicht weergegeven samen met een detail overzicht van alle mutaties. Er kan gekozen worden voor zowel een week als maand overzicht. Met de pijltjes knoppen kan naar voren in de tijd en terug in de tijd worden gekeken.

Zie ook Stoelverhuur Rapportage.

Heeft dit artikel u geholpen?

Gerelateerde artikelen