Agenda afspraken zoeken

Zoeken naar een afspraak

Het is mogelijk om snel en simpel een bestaande afspraak te zoeken. Klik hiervoor linksboven in de agenda op het zoekvenster. Typ de naam van de klant (mag voornaam of willekeurige tekst zijn die in de afspraak zelf staat) en klik vervolgens op de enter toets.

Zoeken naar een verwijderde afspraak

Als er een verwijderde afspraak gezocht moet worden en de naam van de klant is bekend, dan kan deze ook links boven in het zoekveld ingevoerd worden. Vink dan toon verwijderde afspraken aan. Een verwijderde afspraak van de laatste twee maanden kan opgevraagd worden.

Als er geen naam bekend is, kan er gezocht worden door links boven in het vergrootglas met de muist te klikken, toets dan Enter, en vink verwijderde afspraken aan. Dan zijn alle afspraken zichtbaar inclusief de verwijderde in het lichtgrijs op datum.

Ga terug naar Salonhub instructie overzicht.

Heeft dit artikel u geholpen?

Gerelateerde artikelen