Automatische incasso inrichten

SEPA Abonnementen

Via Salonhub kan er een SEPA bestand worden aangemaakt zodat er  maandelijks automatisch geïncasseerd kan worden bij de klanten van de Salon.  Dit is binnen Salonhub een extra element en de kosten bedragen een starttarief van eenmaal 180 euro (inclusief een jaar gebruik) en hieropvolgend steeds € 15,- per maand.

Basis Instellingen

Voordat met automatische incasso gestart kan worden, moet er een incassocontract bij de bank worden aangevraagd. Als dit contract afgesloten is kan er bij Beheer/ Salons/ Adresgegevens onderaan het IBAN nummer, BIC nummer, Tenaamstelling en Contractnummer worden ingevoerd. Als dit is ingevuld kan er

Aanmaken Abonnement

Ga naar Beheer/Verkoop/Abonnement/Nieuw abonnement/Automatische incasso

Via de knop nieuw abonnement links boven in het scherm, kan een nieuwe abonnement worden aangemaakt.  Bij tabblad algemeen moet een naam van het abonnement opgegeven worden, bijv: knippen kleuren. Daarbij kan tevens de maandelijkse prijs incl. BTW van dit abonnement aangegeven worden.

Bij tabblad behandeling kan de behandeling gekoppeld worden aan dit abonnement. Dit kan een reguliere, bestaande behandeling zijn. Echter het is ook mogelijk om een aparte groep bij behandelingen te maken, met daarin de abonnement behandelingen. Dit laatste maakt het afboeken op een abonnement tijdens het afrekenen, mogelijk eenvoudiger.

Bij tabblad salons kan aangeven worden, welke filialen dit abonnement verkopen. Zonder wijziging zal automatisch “alle salons” gekoppeld zijn, en hoeft hier niets ingevuld te worden.

Verkopen Abonnement bij bezoek en er wordt direct gebruik van gemaakt

Op salonniveau kan er in de Kassa  een abonnement rechtstreeks aan de klant verkocht worden. Door op de knop abonnement te tikken, kan een abonnement worden gekozen en direct worden afgerekend.

Daarvoor is het wel van belang dat op de klantenkaart bij tabblad financieel de IBAN gegevens worden ingevuld. Tijdens het verkopen van een abonnement verschijnt een verplicht venster. Hier moet een IBAN nummer tenaamstellingen een checkbox met toestemming van de klant worden bevestigd.

Het is dan de bedoeling dat de eerste betaling voor deze maand, direct via pin of contant wordt afgerekend. De komende maand wordt de betaling via incasso verzorgd. Een abonnement staat in dit geval automatisch op de klantenkaart bij tabblad abonnement.

Verkopen Abonnement ingang volgende maand

Via deklantenkaart kan er ook rechtstreeks een abonnement worden aangemaakt. Hierbij kan in tegenstelling tot het aanmaken via een kassabon, alleen gekozen worden voor volgende maand. Dit wil zeggen dat de klant vanaf de eerst volgende maand een geldig abonnement heeft. In dit specifieke geval kan er op het huidige moment dus nog niet op een lopend abonnement worden afgeboekt. Dit kan in dit geval pas vanaf de eerste van de maand.

Genereren SEPA

Exporteren van een SEPA incasso bestand is mogelijk via Rapportage/Abonnement/Automatische incasso. Onderaan de pagina, via de knop exporteer/ exporteer naar sepa bestand.

Mislukte incasso

Een mislukte incasso kan via Rapportage/Abonnement/Automatische incasso aangegeven worden door op de betreffende incasso regel te tikken. Hier verschijnt een overzicht met details over de incasso. En daarnaast staat er een rode knop markeer als mislukt. Wanneer deze knop wordt gebruikt, dan zal er tijdens het afrekenen met de klant zichtbaar zijn dat het abonnement op dat moment niet geldig is, doormiddel van een oranje stip. Een groene stip tijdens het afrekenen betekent dat de incasso op dat moment wel geldig is

Zie ook: Afrekenen automatisch incasso abonnement ,of Automatische incasso SEPA rapportage, of Automatische incasso storno/ mislukt, of Fout aangeslagen abonnement correctie,

Heeft dit artikel geholpen?

Gerelateerde artikelen